อัพเดทความคืบหน้า “ ด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง ”

อัพเดทความคืบหน้า “ ด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง ”

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งเป้าดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ในทุกช่วงสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้ทันเวลาก่อสร้างที่ปรับลดลงจาก 39 เดือน ให้เหลือเพียง 34 เดือน เพื่อให้ลดความเสียหายจากปัญหาความล่าช้า และเพื่อจะเร่งช่วยปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วนและในวันหยุดช่วงเทศกาล.ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มการก่อสร้างแล้ว 2 สัญญา ได้แก่ช่วงเซ็นทรัลพระราม 2-โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร คืบหน้าประมาณ 20% และช่วงสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร และงานทางด่วน ขนาด 6 ช่องจราจร 2 กิโลเมตร โดยคืบหน้าแล้ว 40% ในสัญญาช่วงที่ 5 งานรื้อย้ายด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม 3 มีระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ในการก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่ด่านพระราม 3 แห่งใหม่ ต้องการให้มีการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับที่ด่านปัจจุบันใช้งานอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ต้องทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ล่าสุด กทพ. ปิดดีลสัญญาจ้างก่อสร้าง ในสัญญาช่วงที่ 1 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการทางพิเศษดังกล่าวได้ในช่วงปลายปี 2567 กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตกนี้ จะช่วยให้การจราจรของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยมีความคล่องตัวขึ้น

ที่มาข่าว : www.prachachat.net