“แอสทิน เอสเตท” บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้โรงพยาบาลปัตตานี

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัท แอสทิน เอสเตท จำกัด ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 3 เครื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนอย่าง รพ.มายอ, รพ.ไม้แก่น, รพ.ปานาแระ เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤติสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน