5 สถานศึกษาชั้นนำย่าน ‘กัลปพฤกษ์’

? 5 สถานศึกษาชั้นนำ ใกล้โครงการ Momentia กัลปพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ?

กัลปพฤกษ์-กาญจนาภิเษก หนึ่งในทำเลที่มีสถานศึกษาชั้นนำกระจายอยู่โดยรอบมากมาย และพร้อมรองรับการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรสองภาษา และจะมีหลักสูตรเฉพาะเพิ่มเติมแตกต่างกันไป ซึ่งก็ช่วยให้ทางครอบครัวมั่นใจในการศึกษาของเด็ก และหมดห่วงเรื่องการที่ลูกต้องไปเรียนห่างไกลบ้านได้เลยครับ

‘ โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก ’

เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ(English Program) โดยครูชาวต่างประเทศที่เป็น Native English Speaker และยังได้การร่วมมือ จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร และพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเลิศหล้าด้วย

 • หลักสูตร English Program
 • ระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-3
 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา

‘ โรงเรียนนานาชาติบริติช โคลัมเบีย ’

อีกหนึ่งโรงเรียนที่หลายๆครอบครัวนึกถึง เพราะเป็นหนึ่งใน 44 โรงเรียนทั่วโลกที่ใช้หลักสูตรบริติช โคลัมเบีย ซึ่งหลักสูตรนี้ติดอันดับต้นๆ ของโลก และได้รับการรับรองมาตรฐาน จากองค์กรรับรองคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนานาชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าหากลูกของคุณเป็นนักเรียน ที่จบการศึกษาในระดับชั้น G12 จาก BCISB จะได้รับ Diploma 2 ใบ ใบแรกจากกระทรวงศึกษาธิการของบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา และใบที่สองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

 • เปิดสอนในระดับชั้น Kindergarten K1-K3
 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา

‘ BASIS International School Bangkok ’

โรงเรียนอินเตอร์ลำดับที่ 35 ในเครือข่ายโรงเรียน BASIS Curriculum ได้รับการพัฒนามายาวนานกว่า 20 ปี และเป็นที่ยอมรับ BASIS Curriculum สร้างหลักสูตรจากหลักการที่ว่า นักเรียนจะได้พัฒนาตัวเองเมื่อได้พบกับความท้าทายที่เหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคน ประสบความสำเร็จตามศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง หลักสูตรอินเตอร์อันครอบคลุม ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปลูกฝังความรักที่จะการเรียนรู้ 

 • เปิดสอนในระดับชั้น Kindergarten K1-K3
 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา

‘ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ’

อีกหนึ่งโรงเรียนชื่อดังในย่านนี้ ก็คือโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ที่หากผ่านถนนเส้นบางบอนนี้ ก็จะเห็นอาคารเรียนที่เป็นสีสันเด่นอยู่มาแต่ไกล โดยที่นี่มุ่งเน้นการเรียนการสอนหลักวิชาการอย่างเข้มข้น พร้อมการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษา และยังมีการพัฒนาการเรียนและเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยใหม่ตลอดเวลา  

 • เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล
 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • พร้อมหลักสูตร Mini English & English Program

‘ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ’

หนึ่งในสถานศึกษาขึ้นชื่อของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ซึ่งที่นี่มีการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ Bilingual Program (Thai-English) และจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 4 แผนก คือ การจัดเรียนการสอนแบบสามัญ การจัดเรียนการสอนแบบสองภาษาอาเซียน การจัดเรียนการสอนแบบสองภาษา และการจัดเรียนการสอนแบบ IEP  โดยระบบการสอนแบบสองภาษานั้น เป็นที่นิยมของผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเด็กนักเรียนจะมีประสบการณ์จริง ในการเรียนรู้จากการเรียนการสอนของครูที่เป็นเจ้าของภาษานั่นเอง

 • เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล
 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา